steps to prevent data breach
Bitbuy Canada - Where Canadians buy and sell digital currency. Via: techdaily.ca | #crypto #bitcoin #stocks #blockchain #dogecoin @ Unsplash

GDPR has been in effect for less than two months now, but businesses of all sizes are already feeling the impact. If you’re not familiar with GDPR, or don’t want to be, keep reading for a brief summary of the law and some tips on how to comply.

Gdpr är ett lag som träder i kraft den maj 2018

GDPR är ett lag som träder i kraft den maj. Lagen innebär att det blir viktigt att all information som samlas in av behandlaren har ett legitimationskort. Detta kort ska ha utförlig beskrivning av hur informationen ska användas och var den ska hållas. I förhållande till många andra länder har GDPR en mer strikt reglering av hur informationen ska behandlas. Det gäller bland annat skydd mot missbruk, skydd mot personliga integritetsintressen och skydd mot vårdslöshet.

Gdpr innebär att det kommer att bli färre telefonsamtal men mer integritetskontroller

Bloggers take note: Gdpr means fewer phone calls, but more integrity controls.

Företag behöver använda sig av riktlinjer för att uppfylla gdpr

GDPR är en lag som träder i kraft den 25 juni och är ett säkerhetsnätverk för personuppgifter. Det innebär att alla företag som behandlar personuppgifter måste använda sig av riktlinjer som garanterar goda och säkra samtycke- och informationsförmedlingar till de berörda. Riktlinjerna ska vara godkända av Datainspektionen och uppfylla EU:s dataskyddsförordning (DSGVO).
Företagen bör hantera personuppgifter på följande sätt:

1. Företag bör informera de berörda om vilka personuppgifter som behandlas, vad de behandlas för och hur lång tid det tar att framställa en begäran om erhållande av information eller återvin

Konsekvenser av att inte ha

Gdpr Sammanfattning lagen

Här presenteras en sammanfattning av det som gäller om Gdpr under 2018. Som nämnts tidigare kan du läsa mer om alla de ändringar som har genomförts i lagstiftningen här. Vi tar också upp hur du ska förhålla dig till denna lagstiftning, vad som gäller för personer och organisationer, samt hur myndigheterna bedömer att man har fullgjort sin skyldighet enligt lagen. Detta innebär att det kommer att bli allt viktigare att ha god koll på hur din organisation behandlar personuppgifter.